2019 International Tin (förening) Rganized asiatisk tennkonferens hölls i Kunming

Genom ITRI den 29 maj 2019 deltog 270 tenncirklar från hela världen i tin-föreningen som organiserades i Asien tennkonferens i Kunming. Vid konferensen deltog BBIEN-företrädarna på global tenn, tennsling material, tennsmältningsresurser, ledningsfri lödningsprodukter, ansökningsstatus och förgrundsinformation som genomförs på grundlig diskussion och analys, "tennslödaren - förändringar i hårapplikation på jakt efter högre värde på marknaden", temat för talet, av företrädarna Välkommen och beröm.


亚洲锡研讨会