Bar löda teknik Beskrivning:

Dagens allt större uppmärksamhet åt miljöskydd i världen, har blivit en utvecklingstrend av gröna industriprodukt. På grund av metalliskt bly som innehåller industriellt avfall förorenat miljön, minska användningen av bly och minska de negativa effekterna av bly på mänskliga har blivit fokus för världens uppmärksamhet, USA, Europa och Japan och andra ekonomiska krafter är kraftigt påskyndat utvecklingen av alternativa blyfria legering.