BBIEN deltog i det årliga mötet i Technical Committee of China Electric Solder Association 2020

Det årliga mötet i Tekniska kommittén för China Electric Löda Association hölls i Huizhou stad, Guangdong-provinsen december 02, 2020. Vid mötet diskuterades den tekniska rapporten innehållet i det årliga mötet i China Electric Solder Association 2021 och relaterade frågor om teknisk utveckling av branschen. BBIEN Manager Av vårt företag Dai deltog i mötet.

357