BBIEN deltar i QME-toppmötet för icke-järnmetall 2019 och BBS på Aep18

Den 18 september deltar Shanghai, BBIEN, QME- toppmötet i icke-järnmetallindustrin 2019 och BBS integrerad utveckling av industri, finans, vetenskap och teknik för att gemensamt diskutera de viktigaste faktorerna som driver den finansiella industrins innovation i kombination med omvandlingen och uppgraderingen av traditionella - järnhaltig industri och främja den enastående utvecklingen av icke-järnindustrins spotmarknad.

Förändringen av den finansiella industrin har redan gått in i vetenskap och teknik och innovation drivkraft och guide för den nya perioden, för att utforska framtida utvecklingsriktning för metallindustrin, samtidigt för att göra systemet för standardiserad icke-järnhaltig metallpriser och skapa en enhetlig, standardiserad handelsmiljö, BBIEN förlitar sig på tennlegeringsprodukter till teknikinnovation, skapa ett standardiserat produktionssystem, måste tillhandahålla olika typer av lödlegeringsprodukter material för elektronisk industri


BBIEN är en ledande materialtillverkare och leverantör till den globala marknaden för elektronik, halvledare, tennlegering och termisk hantering. Produkter inkluderar säljare och flussmedel, specialmetaller, germanium och tennmetaller och oorganiska föreningar. BIEN har global teknisk support och fabriker i Shenzhen, Kina.