Konferens att diskutera lågtemperaturlödare hölls i Yuannan

Konferensen för att diskutera lågtemperaturlödd hölls i Yuannan, huvudpunkten status och utveckling riktning av låg temperatur lödmaterial. TRI lödteknikgrupp höll ett gruppmöte för att diskutera lågtemperaturlödningsstatus och utvecklingsriktning av temat den 29 maj 2019 i Kunming, Yunnan YunXi lödningsmaterialföretag.

Mer än 30 företrädare för tennmaterialindustrin i Kina och utomlands för att delta i mötet. Han företrädare för att diskutera utvecklingen av lågtemperatursolare i Kina och utomlands, de fick en korrekt behandling på lödningsstatus och kom överens om att lågtemperaturlöd är tennsolarindustrin den största utmaningen för förändringen vid elektronisk förpackningsteknik. Soldeirng-industrin bör kommunicera med varandra för att lösa tekniska problem.

Senioringenjör Zhang Quan deltog i mötet och bytte synpunkter på lågtemperaturlödd med kollegor i branschen.

201709201428585993