Konferens för återvinning av metallresurser i Shenzhen

När Kinas ekonomi går in i det nya normala skedet försvagas gradvis Kinas metallindustrin, till exempel resurser, energi, ekologisk miljö, kostnad för produktionsfaktorer och politiskt stöd och står inför allvarliga tester. Samtidigt står återvinning och utnyttjande av avfallsmetallindustrin i Kina också inför problemet med att flytta från "tillverkat i Kina" till "tillverkat i Kina". Temat för denna konferens är att analysera status quo för återvinnings- och användningsindustrin för avfallsmetall i Kina och göra en förutsägelse om utvecklingsutsikterna för återvinnings- och utnyttjningsindustrin för avfallsmetall i Kina.

108

BBIEN-företaget är en professionell tillverkare av lödmetall av tenn och tenn. Användningen av tenn, koppar, silver och andra icke-järnmetaller är mycket efterfrågad. Vi implementerar emellertid fast industristandardproduktionen, uppfyller industrikraven och håller med om återvinningsstrategin för metallresurser. Endast genom att återvinna tenn- och tennlegeringsmetaller kan vi producera fler lodprodukter som möter olika kundbehov.