Video titta på Huawei developer conference 2020 (Cloud)

Den 28 april 2020 organiserar BBIEN sina anställda för att titta på Huaweis utvecklarkonferens 2020.

Det är Huawei orienterad IKT Årlig flaggskeppsevenemang för globala utvecklare inom området.

Syftet med konferensen är att bygga en global plattform för kommunikation och praktik, öppna upp Huaweis ackumulerade IKT-teknik och kapacitet under de senaste 30 åren, och ge utvecklare en svallande kraft att förändra världen och göra det omöjliga möjligt genom att "kunpeng + rising" kärndatormotorer.

Genom att organisera tekniker för att titta på konferensen kan BBIEN få en djupare förståelse för den djupgående utforskningen av tekniska gränser inom IKT-området

Lär dig mer om IT-relaterade teknikteorier och trendinsikter, hardcore ny teknik och produktutvecklingsupplevelser och dela med dig av bästa praxis för ny teknik som möjliggör digital omvandling av användare.

Genom att lära av stora företag, bbien praxis och känner den framtida trenden för teknikområdet, såsom allmän databehandling, stigande AI-databehandling, databas, blockkedja, moln infödd, 5G och andra IKT öppen kapacitet. Dessutom har BBIEN etablerat sig för att bedriva teknisk forskning och utveckling inom lödindustrin och förbättra sin tekniska kompetens och servicekompetens.