Administrativa avdelningar och fältavdelningar ta sina familjer att besöka West Lake

Den 11 december organiserade BBIEN sina administrativa och fältavdelningar för att resa runt West Lake med sina familjer. Som 2020 års höstresa plan för dessa två avdelningar.

År 2020 blev, på grund av COVID-19-epidemin, rekryteringen av företaget under första halvåret extremt svår. Den administrativa avdelningen av BBIEN gjorde stora ansträngningar för att rekrytera lämplig personal och säljpersonal för företaget, så att upprätthålla en god drift av företagets personal. Detsamma gäller på fältet.

Under första halvåret har vi kontinuerligt främjat våra lödprodukter (lödpasta, lödtråd, stångsåga, lödpulver, lödflusor etc.) till elektronikindustrin, och kontinuerligt levereras till kunder, vilket gör BBIEN: s affärskonnektivitet före sina kamrater.

I detta avseende har BBIEN speciellt gett dessa två avdelningar en hösttur runt Västsjön 2020, och tillåtit dem att ta med sina familjer, som en belöning och tack vare dessa två avdelningar.

348