Grundläggande kunskap om lödning för BBIEN New Employees

Eftersom BBIEN absorberade några nya anställda, organiserar vi grundläggande traning på lödkunskap för dem.

Den här kursen fokuserar på följande ämnen:

  • Viss kunskap för olika lödteknik

  • Löddningsteknikens historia

  • Grunderna för lödteknik

  • Tillverkning av lödmaterial

  • Produktgrupp: legeringar, löddatorer, flussmedel, löddämnen för industriell användning

  • Så här löser du ett litet problem vid olika elekrinsapplikationer

Det finns tillräckligt med tid under och efter träningen för deltagarna att ställa frågor. Utbildningen kombineras också med en detaljerad rundtur i produktionsanläggningarna.

Utbildningen introducerades av våra 4 ledande tekniker, som var ansvariga för våglödning, återlödningslödning i mer än 10 år. Skön och mycket specialiserad i tennslangindustrin.

Genom denna grundläggande traning-lödningsteknik för våra nya medarbetare gör den dem till att ackumulera viss kunskap för att hantera våra kunder på ett tekniskt sätt. Samtidigt får vi se till att våra nya arbetare får veta hur man producerar lödprodukter tråd, lödkolv, lödpasta, lödpulver ...) mycket adepter, snabbare, bättre kvalitet, vilket också förbättrar vår produktionseffektivitet.