BBIEN kan komplettera 0,1 mm SAC305 blyfri löddetråd

På grund av högteknologi inom lödindustrin i nära 20 år samlades vi mycket erfarenhet och övervinna mycket svårt tekniskt problem. Från och med början av 2012 kan vi producera den tunnaste diametern 0,1mm SAC305 lödtråd. Vi blir några av de förnödenheter som kan nå denna höga tekniken.

SAC305 som är Sn96.5Ag3.0Cu0.5 vattenlöslig kärntråd är en halogenfri, vattenlöslig flusskärmad lödning. Efterlödningsrester är vattenlösliga och kan lätt rengöras med DI-vatten. Bien vattenlöslig kärntråd rekommenderas för användning i alla lödda applikationer där hög fluxaktivitet är önskvärd.

SAC305s tydliga återstod möjliggör enkel kontroll av lödförband och den mycket låga spruthastigheten säkerställer brädeskosmetik och användarvänlighet upprätthålls. Allt detta innebär en säker och miljövänlig produkt som är användarvänlig samtidigt som produktiviteten hålls hög.