BBIEN-anställda gör brandskydd och verkstadstädning före nationens semester

Den 1 oktober firar Folkrepubliken Kina 70-årsjubileum (1949-2019). Årets nationella dag (1 oktober-7) kommer att vara annorlunda än tidigare år, i år är det 70-årsjubileum för grundandet av det nya Kina i under dessa 70 år, vårt moderland från svag till stark, folkets levnadsstandard har förbättrats, Kinas omfattande nationella styrka ökar snabbt, eftersom en kines bör bära stolt över vårt moderland.

90

BBIEN uppmanade anställda att ordna före nationaldagssemestern, för att säkerställa brandsäkerhet och städa upp verkstaden för att säkerställa en god arbetsmiljö i svetsverkstaden efter semestern. På 27 september, på gatukontorets begäran, BBIEN organiserade en brandövning för att instruera anställda om grundläggande kunskaper om brandbekämpningsverktyg. Lär dig säkerhetskunskap om brandförebyggande och förebyggande av läckage, kontrollera säkerhet brandförhindrande, stöldskydd och larmutrustning, utveckla nödåtgärder, genomföra regelbunden säkerhetsbrandborr och göra inspektionsjournaler. För att säkerställa att alla anställda kan ha en säker semester under nationaldagssemestern.Samtidigt personal för lödproduktionsverkstaden för en omfattande rengöring, sortering av inventeringen av lödtråd, lödstav, rengör tennugn, produktionsverktyg etc. För att säkerställa produktionsverkstaden ren, ren och föroreningsfri.


BBIEN önskar uppriktigt vårt lands välstånd och dess anställda en lycklig nationaldag!