Donationer gjordes till områden i hubei som drabbades hårt av det nya koronaviruset

Under den 1 februari 2020 organiserade BBIEN, tillsammans med några av sina kunder och leverantörer, spontant en donation på 2 miljoner yuan till de områden som allvarligt drabbats av det nya koronaviruset i hubei. Alla dessa pengar kommer att användas för att stödja hubei-provinsen i dess ansträngningar för att förebygga och kontrollera nya Corona-virusinfektioner.


Vi talar härmed mycket ansvarsfullt, alla BBIENs anställda är friska, nobady är smittad av Novel Corona Virus.

207