BBIEN presenteras vid seminariet för elektroniska lödningsföreningar 2019

04 juli, 2019, det är dags att samla elektroniska lödföreningsmedlemmar, jag är också lödföreningen 20 års jubileumsfest. BBIEN presenterades vid det elektroniska lödföreningsseminariet på detta datum . Lödseminariet studerar huvudsakligen industrins utveckling, rapporterar, baserat på de många faktorer som påverkar driften av lödindustrin marknadsundersökningsanalys , förstår lödindustrin marknadsoperationsregel, att lödda utvecklingen trenden i framtiden av branschens egenskaper, marknadens kapacitet, konkurrensutveckling, nedströmsegmentet efterfrågan på marknaden, etc.


De viktigaste analyspunkterna för lödindustrins trendforskningsrapport är:


1) Analys av trendutveckling och egenskaper hos lödindustrin. Genom att analysera de faktorer som påverkar lödnadsindustrin påverkas egenskaperna hos den löpande löpande utvecklingen inom lödindustrin i framtiden.

2) förutsäga produktionsutvecklings- och förändringsutvecklingen för lödindustrin. För produktionsutvecklingen och dess förändringstendensprognos är detta till råvaruförsörjningsmängden på marknaden och dess förändringstendensprognos;

3) prognostisera marknadens kapacitet och förändring av lödindustrin. Omfattande analys av prognosperioden för lödindustrinsteknik.

4) förutsäga förändringen av lödnadsindustrins marknadspris.