BBIEN Tillhandahåller ansiktsmask för engångsbruk till världen tills slutet av det nya Coronavirus

Världen lider av det nya Corona-viruset och många länder lider av en allvarlig brist på medicinska förnödenheter på grund av otillräcklig förberedelse. I mars 2020 inledde BBIEN formellt affärssamarbete med tillverkare av medicintekniska produkter, som tillhandahöll inte bara skyddande ansiktsmasker i Kina, utan också engångs ansiktsmasker, engångs kirurgiska ansiktsmasker och engångs non-woven civila ansiktsmasker i olika regioner i världen.

Med sina åtgärder hoppas BBIEN kunna bidra till att tillhandahålla effektiv medicinsk utrustning till människor i olika länder runt om i världen.

BBIEN tror att så länge människor i olika länder och regioner helt enkelt håller sig ihop, kommer vi att vinna kriget.