BBIEN lägger fram global kvalitetspolitik

Genom framgångsrikt genomförande av denna policy kommer BBIEN kontinuerligt att förbättra vår prestanda för att upprätthålla kundnöjdheten i kundklass.  

För att förbättra BBIEN: s ställning inom metallindustrin och stärka bättre på marknaden, föreslog BBIEN Alent-medarbetarna aggressivt engagerade sig i kvalitet och en snabb leverans av produkter, processer och tjänster som konsekvent uppfyller eller överträffar våra kunders förväntningar. Följande metoder är nyckeln till denna strategi:

 

·                 Att följa och ständigt förbättra kvalitetssystem för hantering av design och operativa verksamhetsstyrningssystem som överensstämmer med globalt standardiserade processer och metoder för "copy equivalent" performance

·                 Utnyttja hanteringssystem som överensstämmer med globalt standardiserade processer och metoder för "copy equivalent" prestanda

·                 Samarbeta med våra materialleverantörer för att förbättra material- och servicekvalitet, samt med våra leverantörer för att förbättra material- och servicekvalitet, samt att gemensamt minska kostnaderna

·                 Genomföra mätsystemanalys (MSA) regelbundet för att validera noggrannhet och precision

·                 Ständigt förbättrar tillverkningsprocesser för att minska produktvariationen

·                 Accelererar många aspekter av vår verksamhet med ett tydligt fokus på att skapa kundvärde, ny produkt och teknikutveckling, operativ utförande, utveckling av människor och penetrering av nya tillväxtmarknader

·                 Främja en hållbar utvecklingskultur, inklusive minskning av avfall och energiförbrukning