BBIENs 10cc 30cc 50cc 100cc patron / spruta / rör Lödpasta för dispenseringsteknik

Fin Pitch-dispenseringsgrad

Blylegering: Två typer av lång öppet SMT-lödpasta för stencilling eller dispensering (med spruta). De skriver ut under 0,5 mm (20ou) tonhöjd och uppfyller IPC-SF-818 och utan rengöring är vattenlöslig typ också tillgängligt. Ca smältpunkt 179 ° C. Partikelstorlek 2-45μm, typ3, typ4, typ5, typ6 och typ7.Sn63% Pb37% och Sn62% / Pb36% / Ag2% blylegerad lödpasta.

Blyfri legering:

Sn-Bi-serien: Sn42Bi58; Sn63Bi37

Sn-Bi-Ag-serien: Sn42Bi57.6Ag0.4; Sn42Bi57Ag1; Sn64Bi35.7Ag0.3; Sn64Bi35Ag1

Sn-Ag-serien: Sn96.5Ag3.5

Sn-Ag-Cu-serien: SAC305, SAC0307


De flesta av BBIENs doseringslödpasta kan vara tillgängliga för 10cc, 30cc, 50cc 100cc per patron / spruta / rör.