BBIEN innovation av specialkemikalier och tennlegering lödmaterial

Genom innovation av specialkemikalier och tennlegeringslödmaterial under vårt BBIEN-team erbjuder BBIEN:s elektroniklösningar lösningar som lödkraftelektronik. Vi betjänar alla globala regioner och varje steg i enhetstillverkning inom varje segment av elektronikförsörjningskedjan. Experterna i divisionerna Semiconductor Solutions, Circuitry Solutions och Assembly Solutions samarbetar inom design, implementering och teknisk service för att säkerställa framgång för våra partnerkunder. Våra lösningar möjliggör våra kunders tillverkning av extraordinära elektroniska enheter med hög produktivitet och minskad cykeltid. Läs mer på bbiensolder.com.

233