BBIEN Sullies Isopropylalkohol för att göra lodflöde samt annat desinfektionsmedel

Den 1 april 2020 fyller BBIE en stor mängd isopropylalkohol för att säkerställa att produktionen av lödflussmaterial är tillräcklig. Den här gången har vi lagt till 2 000 000 l Isopropyl alcoho l, som inte bara kan tillfredsställa BBIENs egen användning, utan också överföras att löda industriföretag och desinfektionsföretag. Välkomna kunder att konsultera och göra beställningar.

218