Gemensamma löda villkor för:

(1) lödtenn Smältpunkt är lägre än för arbete.

(2) enkelt integreras med svetsning, för att ha viss förmåga att motstå trycket.

(3) har god ledningsförmåga.

(4) bör ha snabb kristallisation kurs.