Vanliga typer av lödtenn

Beroende på smältpunkten kan delas in i hårda och mjuka lödpunkter lödpunkter; enligt de olika komponenterna kan delas in i de bly/tenn lödmaterial, silver lödtenn, koppar lödtenn, etc. I lödprocessen, allmän användning av tenn-bly-legeringar.

1) – bly/tenn lödmaterial är vanligt i bly-tin legeringen lödtenn, göras upp främst av tenn och bly, också innehålla spårmetaller som antimon.

Tenn-bly löda program: ofta används i elektronik lödning, radiatorer och metallindustrin våg lödning, Baptist och andra precision svetsning. Speciella svetsning och beläggning, galvanisering etc. Anlöpning raffinering behandling genom en speciell process och produktionen av antioxidant lödtenn, med unik antioxidantegenskaper, slagg mindre än vanlig lödtenn, med mindre slitage, god rörlighet, lätt att svetsa, löda uniform, ljusa och så vidare.