LED Solid Crystal Dispensing Lödpasta Solid Crystal Process

Process med fast kristall: doseringshuvudet är avsmalnande eller korsformat med en grov yta, och lämplig storlek väljs enligt storleken på chipet.


Fast kristall process:


A. Självhäftande beredning: lägg en lämplig mängd fast kristall lödpasta i den självhäftande plattan, justera höjden på den självhäftande plattan, göra skrapan på den självhäftande plattan rotera för att skrapa ytan av lödpasta platt och få en lämplig dispensering tjocklek.

B. Limning och dispensering: doppa dispenseringshuvudet i plåten från plastplattan och fäst plåtens punkt på den fasta kristallcentrum på basen. Dispenseringshuvudet är avsmalnande eller korsformat med en grov yta och lämplig storlek väljs beroende på chipets storlek.


C. Viskokrysstal: LED-chippet med metallskikt på botten ska placeras i fast kristallläge med lödpasta vid baspunkten och komprimeras.

D. Eutectisk svetsning: hållaren av det fasta chippet placeras i reflow ugnen eller bänkåterflöde ugnen vid eutectisk temperatur, så att metallen på botten av LED-chip och basen kan uppnå eutektisk svetsning genom lödpasta.


LED solid kristall dispensering lödpasta solid kristall process