Brev från BBIEN Senior Leadership beträffande Coronavirus

Kära värderade kunder:

BBIEN har hittills turen att ha kunnat fortsätta arbeta i denna miljö och är glada över att kunna fortsätta att stödja våra kunder. För att göra det gör vi följande:


  1. Efter lokala och nationella regeringsuppdrag inom de länder där vi verkar för att hålla våra anläggningar öppna och våra människor säkra;

  2. Mötas dagligen på lokal och regional basis för att hantera utbud och efterfrågan på våra kunder;

  3. Samarbeta med alla kritiska leverantörer för att spåra tillgången på råmaterial; och u uppdaterar materialpriser i realtid

  4. Samordna med alla våra globala tillverkningsanläggningar när situationen utvecklas för att säkerställa redundant tillverkningskapacitet och flexibilitet i leveranskedjan.

För närvarande har BBIEN-team angett att det inte finns några kända problem med vår förmåga att möta efterfrågan i vår nuvarande orderbok. Baserat på aktuell information förutser vi inte några avbrott i vår kontinuitet i leveransen på kort sikt. Ofta avbryta vissa konferenser och utställningar om lödmaterial. Våra tillverkningsanläggningar är öppna, och vi har turen att ha tillverkningskapacitet i många olika länder runt om i världen som kan betjäna kunder i olika regioner. Denna mångfaldiga produktionsbas är en tillgång för våra kunder eftersom vi tillsammans tar upp eventuella påverkningar som härrör från COVID-19 Coronavirus.

 

Som ni är medvetna är situationen för spridning av COVID-19 Coronavirus mycket flytande, och vi håller vår organisation i en proaktiv hållning tills situationen stabiliseras globalt. Även om vi inte kan garantera att störningar inte kommer att inträffa, kan vi försäkra er om att om det förändras vår förmåga att leverera våra kunder, kommer vi omedelbart att kontakta de drabbade kunderna. Dessutom kommer vi att arbeta med de drabbade kunderna för att försöka mildra eventuella negativa effekter av COVID-19 Coronavirus.

 

Tack för ditt företag och din övervägande i denna fråga.

 

BBIEN Technoloy (löd expert)

4