Naturvänlig åtgärd 2020

Den senaste veckan organiserade BBIEN sin personal för att delta i naturvänlig åtgärd 2020,Det syftar till att öka de anställdas medvetenhet om att skydda miljön och naturen.

I verksamheten ingår att släppa ut fisk och städa upp skräpet i floden. Den 2 december solstice4, 2020, BBIEN företag och dess anställda, under ledning av dess fält administration chef Li Yong Tao, släppt 500kg baby fisk köpt från marknaden i en närliggande flod. Under helgen den 5 december organiserade BBIEN också sin personal för att städa upp skräpet längs floden.

Syftet med denna verksamhet är att låta BBIEN-anställda förstå vikten av den natur vi lever i, och vidta praktiska åtgärder för att delta i skyddet av miljön.

BBIEN producerar, utvecklar och säljer inte bara lödprodukter, utan utbildning är också en integrerad del av dess kultur. BBIEN behöver odla anställdas rättvisa, samvete, vänlighet och kärlek, så att anställda kan lära sig att vara snälla mot andra och sig själva, vara snälla mot naturen, känna livet och vara full av passion för livet. Samtidigt, optimism inför olika utmaningar, att vara stark och oförstörbar hjärta. På vägen av "aldrig glömma den ursprungliga avsikten, odla människor med dygd", kommer vi att betjäna kunder väl och ge tillbaka till samhället bättre.