Lödpasta

Löda pasta kallas också pasta, lödpasta i engelska, grå pasta. Löda pasta åtföljs av SMT framträder som en ny typ av svetsmaterial, består av löda pulver och flux och andra tensider, tixotrop agent, blandning, bilda en pasta blandningen. Används främst för SMT PCB ytan motståndssvetsning av elektroniska komponenter, kondensatorer, IC.