Tennmarknaden är sannolikt att drabbas av vittne om fem år: ITRI

årligen. Tennkemikalier och energirelaterade applikationer kan se en längre användning av metallen.

Rapporten säger att den globala minproduktionen förväntas förbli dämpad fram till 2019. De två ledande tenntillverkarna i världen Kina och Indonesien kan se en stor nedgång i produktionen. Produktionsunderskottet från författaren: Paul Ploumis23 maj 2019 Senast uppdaterad kl. 05:59:51 GMT

SEATTLE (Scrap Monster): Den senaste rapporten som ITRI släppte om utsikterna för tennindustrin säger hög sannolikhet att den globala tennmarknaden utvecklar brist inom de närmaste fem åren. Branschorganisationen krävde nya investeringar i sektorn för att öka tennförsörjningen.

Enligt ITRI förväntas världsmarknaden för tenn att förbli i underskott till 2018 med en kumulativ underskott på över 60 000 ton. Detta är oavsett avmattningen i användningsökning från 12,5% pa till mindre än 1% se länder kan kompenseras av produktion från nya gruvor på andra håll i världen. Den globala minproduktionen förväntas minska till drygt 280 000 ton år 2019. Produktionen hade i genomsnitt mellan 280 000 ton och 300 000 ton per år under de senaste åren.

ITRI konstaterar att ledande gruvarbetare investerar tungt i befintlig verksamhet. Samtidigt står Greenfield-projekt inför en kraftig fondbrist.

Tennpriserna förväntas förbli intervall bundna till fjärde kvartalet i år, men kan blossa upp de närmaste tre till fyra år.

ITRI