Priserna för tennmaterial höjdes under den första veckan i september 2019

I början av september 2019 ökade tenn, silver, bly, materialpriserna enormt. Vad skulle det betyda?

Det huvudsakliga tennkontraktet för tun 2001 för Shanghai ökade kraftigt till 141 610 yuan / ton efter öppningen av morgonhandeln den 2 september och drog sig sedan tillbaka. Det nuvarande priset är 140 200 yuan / ton. På spotmarknaden är det viktigaste transaktionspriset i morse 137 000-140 000 yuan / ton, och det finns några lågpriskällor runt 136 500 yuan / ton på morgonmarknaden. Med den stora uppåtgående trenden med tennplatta i Shanghai-perioden stiger spotpriset något, men nedströmsföretag och skivtillverkare i Shanghai-regionen är svaga när det gäller att ta emot varor, och marknaden väntar och väntar. Shanghai-tennmarknad idag är den totala handelsatmosfären svag. För Shanghai tin 2001-kontrakt är premien för molntin 1000 yuan / ton, premiumen för ordinärt molnord är 500-600 yuan / ton, och premien för litet märke är 300-500 yuan / ton.


Samtidigt ökade priset på råvaror för tenn, bly och silvermetall i LEM enormt inom den första veckan i september 2019.

Branschanalytiker: en anledning är den snabba stigningen av inhemska priser, som påverkas av de orimliga tullar som USA har infört för varor som exporteras till Kina och resten av världen.

En annan anledning är att under andra halvåret, från och med september, har den högsta inköpsperioden inom elektronikindustrin orsakat bristen på tennråvaror, så priset har ökat