Tin råvaror pris ökar stort


LME Officiella tenn göt priser US $ per ton

Avtal Pris
Cash köparen 20985,00
Cash Säljare & Settlement 20990,00
3-månaders Köparen 20750,00
3-månaders Säljare 20790,00
15-månader Köparen 20515,00
15-månader Säljare 20565.00 LME officiella priser Curve
Lager mängd
ingående lager 2895
Live Warranter 1130
inställda teckningsoptioner 1765

Tillgång realtidspriser och information handel via LMElive eller vår Licensed Data distributörsnätverk .

Datum för den officiella invigningen Lagren anges ovan, avser det datum då värdet utvärderas av LME, snarare än den dag då information offentliggörs till marknaden i realtid lager rörelserapporter .